• 16 mayıs 2018 atletico madrid marsilya maçı

  7.
  Atletico Madrid in 2-0 önde olduğu maçtır. Şu kupayı bir ispanyol almasa dişimi kıracağım. 3 oldu.
  1 -1 ... benimhalaumudumvar
 • savcı vs yüzbaşı

  7.
  Yüzbaşı bir subaydır. Lafı sadece askere, astsubay, teğmen ve üsteğmen e geçer. Binbaşı, yarbay, Albay, Tuğgeneral, tümgenera, Korgeneral ve Orgeneral den emir alır. Savcı ise hepsi Hakkında soruşturma açar, yakalama emri çıkarttırır, tutuklamaya sevk edebilir.

  Çok saçma bir verdus.
  1 ... benimhalaumudumvar
 • aydınlanma çizgisi

  1.
  Hayalî bir çizgidir. Bunun ne olduğunu bilen yazın isveç'te kışın Antarktika da oruç tutuyor.
  2 ... benimhalaumudumvar
 • çağatay ulusoy

  499.
  Cezasının 1/3 ünden sorumlu olacak olan şahıstır. Bu da 33 ay yapar. Toplam ceza evinde geçireceği süre ise 21 aydır.
  3 ... benimhalaumudumvar
 • ekonomik kriz

  86.
  Tahminimce seçimden sonra kurulacak olan yeni hükümetle beraber gelecek olan Hadise. Varı yoğu dolara yatırıp safları sık tutun.
  1 ... benimhalaumudumvar
 • müslümanların kolay kötülük yapması

  4.
  islam’ın söylediğinin de tam tersi bir toplum oluşuyorsa, buna inananlar ve bu metinle insanların icraatının arasındaki boşluğu doldurmayanlar bundan sorumludur.

  Bir inanç sistemi var, bir grup insan var. Onlar bir sürü kötülük icra ediyorlar ama onların inançlarına baktığımızda pek kötülük görünmüyor. Bunda yine o inanç sistemi sorumludur. Büyük iyilikleri, dürüstlüğü ortaya koyan bir metin ve o metni temel olarak kabul eden insanlar bunun tam tersini yapıyorsa, o metni ne yapacağız?

  Övecek miyiz, eleştirecek miyiz? “O metin, bir şekilde insanların eylemlerine yansımıyorsa onun bir anlamı yoktur” diyorum.
  1 -4 ... benimhalaumudumvar
 • din mi bilim mi

  3.
  Bilimin kutsal kitaplara uygun olması gibi bir şartı yoktur. Bu kutsal kitaplar modern bilim olmadan vardı. Dolayısıyla, bu bilgilerin bu metinlerde olması zaten mümkün değil. Kutsal kitaplar genelde ahlaksal değerleri yüceltmeye çalışan metinlerdir, bilimsel bilgilere ihtiva etmezler. O yüzden, bilimin kutsal kitaba uygun olması gibi bir şart olamaz. Zaten çoğu zaman da değildirler. Mesela, Kutsal kitaplara göre insanlığın 6 bin yıllık bir tarihi var. Hâlbuki şimdi milyonlarca yıl öncesine gidiliyor. Dolayısıyla, bu metinlerin bilime uygun olup olmadığı sorusu gereksizdir.
  3 ... benimhalaumudumvar
 • müfredattan evrim teorisinin çıkarılması

  32.
  Evrim teorisi bir buçuk asırdır güç kazanmaktadır ve modern biyoloji, evrim üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla, öğrencilerin tam kavrayamayacağını düşünüp bundan vazgeçilmesi doğru değildir. Ona bakarsanız öğrenci yaradılışı da tam kavrayamaz, bu daha aklen kabulü zor bir teoridir. O yüzden, bilimsel doğru ne ise, onu bir şekilde öğrenciye vermek lazım.
  2 -1 ... benimhalaumudumvar
 • islam dünyası batı dünyası gibi olur mu

  1.
  islamın bireysel ter­cih haline dönüşüp evrensel iddiala­dan vazgeçecek hale gelmesi ile mümkün olan durumdur. Din kamusal alanda bir faktör olmaktan çıkıp birey­sel alana kayacak, bireyin kendi iradesi ve ona uygun yaşam biçimiyle sınırlanacaktır. Toplumsal hayatta kültür ve yaşam unsuru olmaktan çıka­caktır.

  islam şu anda geri kaldığını kabullenemiyo islam uleması, “Gelin bir şeyler yapalım, 14. asır bugünkü yaşam biçi­minden çok farklı, bir sentez yapalım” demeye cesaret edemeyecektir. Modern yaşam biçimi kendini empoze edecektir ve islam zoraki olarak bireysel tercihe doğru itilecektir.
  1 -3 ... benimhalaumudumvar
 • anadolu müslümanlığı

  9.
  islam dini 14 asır içerisinde farklı şekillerde yorumlandı. Tek bir otorite olmadığı için herkes kendi tarafına çekiyor. Bugünkü IŞiD militanları dinsizlerle, ateistlerle, şeriatla yönetilmeyen toplumlarla mücadele etmeyi ayetlere dayandırıyor. Bu ayetleri yorumlayan Seyyid Kutub gibi kimselerin eserlerini referans göstererek bu tür hareketlere başvuruyorlar.

  Diğer taraftan da pasifist, islam’ı barışçıl yaşayan Anadolu halkı var. Namazını kılar, orucunu tutar, kimsenin dinine imanına karışmaz. islam, Anadolu’ya gelirken oradaki mevcut inançları ve pratikleri yok etmedi. Arap Yarımadası’nda da islam’dan sonra Cahiliye döneminden kalma her şey alt üst olmadı. Evlenme boşanma ritüelleri aynen kabul edildi. Dolayısıyla, bir din komple her şeyi değiştirmez. Anadolu’ya gelen islam da oradaki yaşam modelini tamamen değiştirmedi.

  Lakin günümüzde emevileşen bir Anadolu Müslümanlığı görüyoruz.
  1 ... benimhalaumudumvar
 • atatürk müslüman değildi

  13.
  Mustafa kemal atatürk sözlerinden, yaşam biçiminden anladığımız kadarıyla pozitivist aydınlanmaya inanan, birçok Fransızca kitap okumuş olan, Batı’yı etrafımızdaki insanların çoğundan iyi anlayan bir insandı.
  Ateist miydi, deist miydi bilmiyorum ama dini yaşama pek itibar etmezdi. Hür düşünen bir insandı. Bu tür insanlar zaten değerleri kendileri koyarlar, mevcut sistemden gelen değerlere fazla itibar etmezler. Atatürk böyle bir kişiydi, herhangi bir Müslüman değildi. Halkın önünde rakı içecek kadar kendini serbest gören, tarikatları, tekkeleri kapatan, medeni hukuku getiren, şeriatın modern zamanlara pek uygun olmadığını düşünen bir adamdı.
  1 ... benimhalaumudumvar
 • hem dünya hem ahiret için

  2.
  islamda hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, hemen ölecekmiş gibi ahirete çalış öğretisi vardır.

  Bu bir safsatadır. Her ikisini bir arada yapmak mümkün değildir. O yüzden Müslümanların çoğu iki­ciklidir. içten içe refahı, dünyayı, hazları ister ama zihindeki değerler onları günah sayar, öbür tarafı ister. içi dışı bir olmayan insan olurlar.
  2 ... benimhalaumudumvar
 • ahrete inanan insan

  2.
  insan tabiatına aykırıdır, insan tabiatı bu dünyaya yönelik mut­luluk ister. Dünyasını mükem­melleştirmeyen insan kim olursa olsun mutsuzdur. Dünyevi mut­luluk, başarı ve ahlakın temelidir. Dünya mutluluğunu by-pass eden herhangi bir düşünce, din, rejim, insanlığa zarar verir.
  1 ... benimhalaumudumvar
 • müslümanlar neden mutlu değil

  1.
  Müslüman ülkelerin
  (bkz: Filistin) müslüman bireylerin mutsuzluğu
  ön planda oldugu için iddia edilecek bir olgudur.

  Benim izlenim bu şekilde;
  Çünkü Müslüman dünya mut­luluğu peşinde değildir, öbür dünya mutlu­luğu peşindedir. islam’ın ön gördüğü dünya, öbür dünyaya yatırımdır, buraya geçici bakar. Dünya mutluğu ikinci plandadır, asıl mutluluk ertelenmiş mutluluktur. Bununla ilgili, “Burası öbür tarafın tarlası­dır, ne ekersen onu biçersin” gibi birçok hadis var. Bir insanın zih­ninde bu varken neden bu dünyada bu kadar başarılı olsun? Yatırımı öbür tarafadır. islam’ın Batı tipi bir medeniyet kurma ideali yoktur, ihtimali de yoktur. Batı medeniye­tinde, bilim, sanat, edebiyat, refah, neşe, şiir falan var. islam böyle bir toplum öngörmüyor. Ben de iddia ediyorum ki dünya mutluluğu olmadan başarı olmaz, dünya mut­luluğu olmadan ahlak da olmaz. Mutsuz insan ahlaklı olamaz, seve­mez. Mutsuzlar arasında dayanışma da olamaz.
  2 -3 ... benimhalaumudumvar
 • islam medeniyeti vs batı medeniyeti

  1.
  islam medeniyeti diye bir iddia söz konusuysa, o medeni­yet Batı dünyasının tanımladığı bir medeniyet olamaz, çünkü o medeniyetin unsurları daha çok öbür dünyaya yöneliktir.
  Şimdiki islam dünyasının 100 yıl öncesin­den daha iyi olduğunu mu sanı­yorsunuz, hiç iyi değil. Yüzyıl önce islam dünyası başta Osmanlı olmak üzere, galip güçler tarafın­dan paramparça edildi.

  Aradan yüz­yıl geçti, 50’ye yakın islam ülkesi var, hangisi ne yapıyor? Özellikle bu son zamanlarda tekrar dini kim­liğe, eğitimde dini kavramlara, başarılı gençlik yerine dindar genç­liğe dönüş ideali var ve bu çok yan­lış. Böyle bir gençliğin Amerika, Avrupa gençliği ile yarışabilmesi size makul geliyor mu?
  2 -1 ... benimhalaumudumvar
 • deizm

  471.
  Deizm, tüm evrenin gerisinde hareket veren bir güç olduğuna inanan bir Tanrı inancıdır. Ancak bu Tanrı insanların ilişkilerine karışmaz. Sadece ilk hareketi verir, dolayısıyla bir elçi göndermez, kut­sal kitap göndermez. Yasaklar koymaz. Bir Tanrı vardır ama sadece evrene baş­langıç hareketi veren bir kudrettir. Gençle­rin neden deizme yön­lendiğiyle ilgili ben bir araştırma yapmadım ama Batı basınında da bu tür makaleler çıkıyor. Kutsal kitap­lardaki metinlerin bilimlerle çeliştiğine inananların sayısı arttı. Batı’da, modern çağda artık geleneksel Hıris­tiyanlık inancındaki Tanrı’yı kabul eden, kiliselere giden çok az kişi kaldı.
  2 ... benimhalaumudumvar
 • gençler arasında deizmin yaygınlaşması

  1.
  Bugün Diyanetin bile kabul edip kendince sempozyumlar makaleler yayımlayarak önüne geçmeye çalıştığı durumdur.

  Ülkemizde Deizmin yaygınlaştığı bir gerçektir.

  Bunun en büyük sebebi; Sami dinlerinin kısıtlayı­cılığına, insan zihnini belli kalıp­lara sokmasına bağlıyorum. inanç devri kapandı, insanlar artık bil­giyle hareket etmek istiyorlar. inancın yerini bilgi ve sorgulama aldı".
  4 ... benimhalaumudumvar
 • deizm

  470.
  Deizm, tüm evrenin gerisinde hareket veren bir güç olduğuna inanan bir Tanrı inancıdır.

  Ayrıca Yavaş yavaş beni kendine çeken durumdur.
  2 -1 ... benimhalaumudumvar
 • seks skandalındaki sporcular atılsın kampanyası

  8.
  Tekvando dan atılıp güreşe alınmaları durumda destekleyeceğim kampanyadır. Liyakat önemli aga. Herkesi yaptığı en iyi işte degerlendirmek lazım.
  1 ... benimhalaumudumvar
 • isveçte 22 saat oruç tutulacak

  6.
  islamın saçma olduğunun delilidir. 1.400 sene önce dünyanın döndüğü, eksen eğikliği bilinmiyordu. Norveç, isveç veya Antarktika bilinmiyordu. Bugün adam uzaya çıkıyor. Jüpiter güneşin etrafını 11 yıl da dönüyor orada ramazan nasıl olacak. Hem ramazan ay eksenli bir ay. Ay ın dünyanın uydusu olduğu bile bilinmiyor o zaman. Her şey ay a göre ayarlanmış. Aslında komedi ama bunu idrak etmek örümcek kafalar için zor.

  Edit; Adam ciddi ciddi 22 saat oruç tutacak olan fitre verecek demiş. Eskimolarda para ne arasın. Arapların uydurduğu dinden de bu beklenir.
  10 -12 ... benimhalaumudumvar
 • yeni şeyler getiriyorum